Πολιτική Εχεμύθειας

 
Η «Borghese menswear ΝΙΚΟΣ Δ. ΞΟΥΡΑΦΗΣ» δεσμεύεται και εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Ουδέποτε θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός των επιτρεπομένων απο τον χρήστη. Η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων από τη «Borghese menswear ΝΙΚΟΣ Δ. ΞΟΥΡΑΦΗΣ» γίνεται με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.