Επικοινωνία

Κατάστημα                                                                                       

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΔΑΦΝΗ ΞΟΥΡΑΦΗ

Μ. Ασίας 58                                                           

11527 Αμπελόκηποι  Αθήνα                                               

Τηλ.  210 77 59 537  

info@borghese.gr 

sales@borghese.gr